Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Ndoa, Mitara na Kanisa la Orthodox


 
Ndoa ya Waorthodoksi Tanzania (kutoka hapa)

Sw.wikipedia
 
Kiongozi wa kabila la Toba 
na wake zake, 1892.
Mitara (au Upoli au Upali) ni hali ya watu zaidi ya wawili kuishi katika uhusiano wa kindoa.
Hali hiyo ilikuwa ya kawaida barani Afrika, ambapo mwanamume mmoja aliweza kuwa na wanawake zaidi ya mmoja, lakini kwa sasa inazidi kupungua.
Ya nadra zaidi ni hali ya wanaume kadhaa kuchanga mwanamke mmoja.
Baadhi ya nchi zinakubali hali hiyo, lakini nyingi zinaikataza.
Vilevile baadhi ya dini zinakubali mitara, hususan Uislamu, lakini nyingine zinaikataza, hususan Ukristo.
Katika Biblia tunakuta maendeleo ya ufunuo kuhusu hali hiyo kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. 

Marejeo hapa.

Ndoa ya Wakristo ("kama Kristo naye alivyolipenda Kanisa")

Sw.wikipedia / Ndoa (sakramenti)
 
“Siku ya tatu palikuwa na arusi huko Kana, mji wa Galilaya; naye mama yake Yesu alikuwepo. Yesu naye alikuwa amealikwa arusini pamoja na wanafunzi wake” (Picha kutoka hapa)

Ndoa kati ya wabatizwa wawili inahesabiwa na Kanisa Katoliki na Waorthodoksi kama mojawapo kati ya sakramenti saba zilizowekwa na Yesu Kristo.


Pamoja na Daraja takatifu ni kati ya sakramenti mbili za kuhudumia ushirika.

Fumbo la ndoa

Kadiri ya mpango wa Muumba, ndoa halisi ina sifa tatu: umoja, uimara na utayari wa kuzaa. “Hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo, aliwaumba mtu mume na mtu mke, akasema, ‘Kwa sababu hiyo, mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja?’ Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe” (Injili ya Mathayo 19:4-6). “Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, ‘Zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi, na kuitiisha’” (Mwanzo 1:28). Mitara, uzinifu, talaka, ushoga na kukataa uzazi ni kinyume cha mpango huo.
Muungano usiovunjika mpaka kufa kati ya mwanamume mmoja na mwanamke mmoja waliobatizwa, ambao unafanyika kwa makubaliano yao ya hiari ambayo yanathibitishwa na Mungu anayewatia neema zinazohitajika waweze kutimiza malengo ya ndoa, ni ishara ya muungano wa kiarusi wa Yesu na Kanisa.
Yesu aliweka sakramenti ya ndoa kwa sababu ya umuhimu wa familia kwa ustawi wa mume na mke, watoto, jamii na ufalme wa Mungu, na kwa sababu ya uzito wa majukumu yanayohusika. “Siku ya tatu palikuwa na arusi huko Kana, mji wa Galilaya; naye mama yake Yesu alikuwepo. Yesu naye alikuwa amealikwa arusini pamoja na wanafunzi wake” (Injili ya Yohane 2:1-2), akaleta divai bora ya ndoa sakramenti badala ya ndoa ya kimaumbile. Hivyo ametuandalia neema tuweze kushinda “ugumu wa mioyo” (Mathayo 19:8) unaohatarisha daima uzuri wa mpango wa Mungu kuhusu upendo mwaminifu katika ndoa. “Mungu aliona kila kitu alichokifanya, na tazama, ni chema sana” (Mwanzo 1:31).
Ndoa ya Waorthodoksi Bujumbura (kutoka hapa)

Adhimisho la sakramenti ya ndoa

Ndoa ya Wakristo ni sakramenti ya Yesu na Kanisa lake. “Njoo huku, nami nitakuonyesha yule Bibi arusi, mke wa Mwanakondoo” (Ufu 21:9). Wakiwa na ndoa halisi, mume na mke waliobatizwa ni ishara wazi ya hao wanaarusi wawili wasioonekana. “Kama vile Kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu, kama Kristo naye alivyolipenda Kanisa, akajitoa kwa ajili yake” (Ef 5:24-25). Ndiyo sababu Mkatoliki hawezi kufunga ndoa bila ya kuhusisha Kanisa na kufuata taratibu zake.
Kwa kawaida Wakatoliki wanaiadhimisha wakati wa Misa, karamu ya arusi ya Mwanakondoo na Kanisa, lakini wanakubali katika mazingira ya pekee iweze kufungwa na wanaarusi mbele ya mashahidi wawili hata bila ya kuwepo padri .
Kumbe Waorthodoksi wanahesabu baraka ya padri kuwa sehemu ya lazima ya sakramenti, ambayo wanaarusi wanapewa.

Kubariki ndoa kwa Waprotestanti

Martin Luther aliona sakramenti sharti iwe alama iliyowekwa na Yesu Kristo mwenyewe, lakini ndoa ni sehemu ya utaratibu wa uumbaji uliotangulia kuja kwa Yesu.
Kwa sababu hiyohiyo Waprotestanti wengi hawakubali ndoa kuwa sakramenti na wanabariki tu ndoa iliyofungwa kufuatana na sheria za dola.


Ndoa ya Waorthodoksi Madagascar (kutoka hapa)
 
Tunaelewa kuwa mtu wa Kiafrika na wake wengi anaweza kuwapenda wote. Tunaheshimu hii. Lakini katika Agano la Kale, Mungu aliumba jozi la kwanza la watu, mtu mmoja na mwanamke mmoja tu, Adamu na Hawa. Hii inathibitisha kwamba mwanamume na mwanamke ni wa thamani sawa. Pia inathibitisha kuwa ndoa pekee ambayo Mungu anapenda kweli, ni ndoa kati ya mtu mmoja na mwanamke mmoja.
Kwa hiyo, katika Kanisa la Orthodox, ambalo anakupenda mwanadamu (mwanamume na mwanamke) sana, mitara haiwezi kukubalika.
Bibi na arusi wakati wa harusi Waorthodoksi (hapa)
Ona pia

Polygamy in Africa and Orthodox Church
Orthodox Women Saints (picha)
Orthodoxes chrétiens Mariages en Afrique 
Which One Should I Deny? / "Leave, you who loves him more..." - A True Story from the Years of the Missionary Fr. Cosmas Grigoriatis
Theotokos

Wanawake wa Afrika 
Femmes Africaines

African Women

Male and Female Created He Them  
Wakristo Orthodox ya Afrika 
Kanisa la Orthodox na Kanisa Katoliki  
KUTAFUTA IMANI LAKUNYOLOKA – AMA KI ORTHODOKSI  

 Ndoa ya Waorthodoksi Pwani ya Pembe (kutoka hapa - video hapa)

Côte d'Ivoire : "JE VOUS AIME"
Côte d'ivoire, Dimanche de l'Orthodoxie (d'ici)

Eglise Orthodoxe de Côte d'ivoire

À Dieu Tout Puissant = *Je dis Merci.*
À mes vrais amis = *Je vous remercie tous.*
À ceux qui m'ont montré l'amour = *J'en suis reconnaissant.*
A Ceux qui m'ont vraiment fait du mal= *Je pardonne et j'oublie.*
A ceux à qui j'ai vraiment fait du mal = *Je suis tellement désolé, s'il vous plaît pardonnez-moi.*
À ceux qui m'ont mis au défi = *permettez-moi d'essayer à nouveau.*
A ceux à qui j'ai fait preuve d'amour = *Je vous aime toujours et je continuerai à vous aimer.*
A ceux qui m'ont aidé = *Je suis si reconnaissant et je rendrai la pareille en temps voulu.*
A ceux qui ne me font pas confiance = le juge apporte la conviction.


Foto d'ici


Voir aussi 


Côte-d'Ivoire: le colonialisme, la liberté, l'histoire et l'Eglise orthodoxe // Ivory Coast: colonialism, freedom, history and the Orthodox Church
The Orthodox Church in Ghana & Ivory Coast

Orthodox Ivory Coast

The Kingdom of Heaven, where racial discrimination has no place  
"Les multiples membres du corps ne forment qu’un seul corps", Saint Macaire d’Égypte († 390) 
Pourquoi la femme pleure-t-elle?
Femmes Africaines
African Women  
When the Orthodox Church celebrates pregnancy... 


Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Polygamy in Africa and Orthodox Church


Polygamy In Africa


Polygamy.com

The polygamy has existed in all over the African continent thanks to the fact that it represents an aspect of their culture and religion. These types of marriages have been more present in the whole history of Africa like no other continent in the world. One of the reasons why this has happened is because the African societies have managed to see that children were a form of wealth and this way a family with more children was considered to be more powerful. Under these circumstances the polygamy in Africa was considered to be part of the way you could build an empire.
Only after the colonial era in Africa has appeared the polygamy has started to be perceived as a taboo, as this was one of the things imported along with the colonists that took over some regions of Africa. Some people are saying that there was also an economic reason why this has happened: there were many issues of property ownership that conflicted a lot with the European colonial interest.
At first the polygamy was very popular in the west part of Africa, but as the Islam has started to diffuse in this region, the prevalence of polygamy has started to continuously reduce due to the restrictions that appeared to the number of wives.
For example polygamy is very widespread across Kenya and right now one of the most prominent single individual that is popularizing this practice is Akuku Danger who as managed to become famous thanks to the fact that he is married with over 100 wives.

Even if people are thinking about the fact that South Africa is by far one of the most developed countries in the region, there are still many traditionalists out there that are constantly practicing polygamy. Even the president of South Africa: Jacob Zuma is declaring openly that he agrees with plural marriages and he is currently married to 3 wives. And at the same time he has 20 children with these and the two previous wives that he had in the past.
Another country where the polygamy is accepted is Sudan. Under these circumstances the Sudanese president: Omar Hassan al-Bashir has always sustained polygamy and he says that these multiple marriages are one of the options available for Sudan in order to increase its population.
Overall the polygamy in Africa is a very common practice that you are going to find all over Africa, but it tends to be more popular especially in the West African countries. This practice is very common among the animist and the Muslim communities. For example in Senegal there are almost 47% of the marriages where they feature more than one woman. In the Arab nations the percentages are even higher and there is also the Bedouin population that you can find in Israel, where around 30% of them are part of multiple marriages. And along with all that there are also the Mormon fundamentalists who also live in polygamous families.

Orthodox Christian Marriage & Polygamy

The Wedding at Cana (from here)

"Anyone married in the Orthodox Church knows that the prescribed Gospel reading for the service is John 2:1-11, the Marriage at Cana of Galilee.  This reading captures the joy of the Sacrament of Matrimony, for we believe that as Christ was present in Cana, He is now present at every marriage within the Church, blessing and sanctifying this new union between a man and a woman.  (The Church has never known or recognized – and never will know or recognize as “marriage”—any other kind of “union” besides that of a man and a woman).  Only that which is “according to nature” is blessed within the Church.  The celebrant of the service makes the connection between the marriage at Cana and every marriage within the Church by the following prayer after the crowns are removed:  “O God, our God, Who didst come to Cana of Galilee, and didst bless there the marriage feast:  Bless also these Thy servants, who through Thy good providence now are united in wedlock.  Bless their goings out and their comings in.  Fill their life with good things.  Receive their crowns into Thy Kingdom, preserving them spotless, blameless, and without reproach, unto ages of ages..." (from here)

Note of our blog:
We understand that an African man with many wives might love them all. We respect this. But in the Old Testament, God created a first pair of people, one man and only one woman, Adam and Eve. This proves that the man and the woman are of equal value. It also proves that the only marriage that God truly loves, is the marriage between one man and one woman.
That is why, in the Orthodox Church, which loves human (man and woman) very much, polygamy can not be accepted.

A part from the article Orthodox Christian Marriage

Orthodox Christianity is a way of life, not merely something we do on Sunday mornings and quickly forget when we leave church. A way of life is a whole coming together of habits and attitudes, ideas and actions: a style of life, a way to live. For us Orthodox, Christianity is our daily bread. Like a fish in water, we must swim in our Faith. As followers of Christ, we take our whole direction from Christ and His Church, and not from the standards of today's world. This seems clearest when we visit a monastery, where the environment, the atmosphere, the focus of life—everything is clearly and deliberately Orthodox.
Most of us Orthodox Christians do not live in monasteries; we are married; we have homes, children, jobs. Among many married Orthodox there exists the mistaken idea that their following Christ does not require the same dedication required of the Orthodox monastic. But of course all Christians, whether monastic or not, are equally called by Christ to repentance and eternal salvation. There are no "classes" of Orthodox Christians—all are equal and all are expected to be followers of Christ, regardless of their position in the Church.
It is, however, very difficult for us non-monastic Christians to live an Orthodox life-style from day to day and year to year because we are constantly exposed to and live within a society that is not only not Christian but even at times, and increasingly, hostile to Orthodox Christian beliefs. But this should not discourage us, for Christ Himself understood this situation when He said: Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves; be wise as serpents and innocent as doves (Matt. 10:16).
A tremendous bastion of strength for Orthodox lay people in our circumstances is marriage and family life, a state that has been blessed by God for the salvation of each individual member of the family. In order fully to understand this, we must look at the doctrinal foundations of marriage found in Scripture and Sacred Tradition—which are the on-going conscience of the Church. 

Orthodox Marriage in Madagascar (from here)

The Old Testament and the New Testament Views of Marriage

When we look at the practice of marriage, family life, and multiplication of the human race as described in the Old Testament, we are immediately aware of the fact that great emphasis was placed on the continuation of the Hebrew race. We have endless family trees given to us in the Old Testament.
But marriage was not the only way by which the race was continued at that time. Children were also begotten through the custom of concubinage and the practice of having a man marry the widow of his brother, even though he might already have a wife. We read that Solomon, for example, "had seven hundred wives, princesses, and three hundred concubines," and the Old Testament records that King David "took more concubines and wives from Jerusalem after he came from Hebron; and more sons and daughters were born to him." Many of the great personages of the Old Testament had multiple wives and concubines. This emphasis on perpetuating the race seems to us extreme, and the methods of doing so seem almost bizarre. However, the primary reason for all of this mating was not the gratification of lust, but the desire for descendants. Sexual promiscuity was in no wise condoned by God in Old Testament times any more than He condones it in our own times.
But during Old Testament times, God began to reveal to man what His expectations were. Gradually we see that God condemned polygamous marriages, concubines, and the practice of marrying one's brother's widow. He began to shift the focus of marriage from procreation to a higher, spiritual level. Finally, God made His intentions very clear by the way He dealt with people who were involved in illicit sex. To us, who consider ourselves so "cultured" and "educated," and "sophisticated," God's actions might seem to be very harsh. But He was trying to make plain that He was the ultimate source of life, not the physical union of a man and a woman. And where God is, there can be only holiness, and mystery. What procreates and perpetuates life cannot be anything but a mystery. And holiness and mystery must be protected, guarded, and preserved against blasphemy, uncleanness, and irreverence. The way in which God dealt with sexual transgressions and perversions in the Old Testament makes it very clear that marriage is an extremely wonderful and holy mystery—so holy and mysterious, that any kind of sexual transgressions is an abomination in God's sight, and to be avoided at all costs. But the sexual aspects of marriage will be considered later.

Orthodox Marriage in Dolisie, Republic of Congo (from here)

With the coming of Christ, marriage no longer had as its primary goal the reproduction of human beings and the perpetuation of a family line, although procreation was still regarded as an important part of marriage. But Christ had come to the world and brought with Him the proof and guarantee of the resurrection of the dead, therefore giving to Christian marriage a new primary goal—the attainment of eternal life by husband, wife, and all children.
The marriage service in the Orthodox Church begins with the words, "Blessed is the Kingdom, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever and unto the ages of ages. Amen." This exclamation emphasizes the seriousness of marriage, and also the goal of marriage. According to the church canons, those Orthodox Christians who marry outside the Church are deprived of the sacraments of the Church. Some people find this shocking; they feel the Church is being too harsh. But the question is: What gives validity to marriage? From a spiritual standpoint, what gives meaning to a marriage? Unlike the wedding ceremonies in most non-Orthodox churches, marriage in the Orthodox Church is not a contract—a legal agreement with the exchange of vows or promises— between two people. Rather, marriage is the setting up, by two people, of a miniature church, a family church, wherein people may worship the true God and struggle to save their souls. It is also a family church that is in obedience to Christ's Church. As Saint Basil the Great says, it is natural to marry, but it must be more than natural; it must be a yoke, borne by two people under the Church.
Thus we see that in New Testament times the focus of marriage was switched from a primary purpose of producing children, to a primary purpose of providing a way for human beings to save their souls. The wedding ceremony itself is filled with rich symbolism that makes this whole aspect of marriage very clear.

The Great Sacrament of Marriage in the Orthodox Church

OrthodoxWiki

Marriage (also matrimony) is one of the holy mysteries or sacraments in the Orthodox Church, as well as many other Christian traditions. It serves to unite a woman and a man in eternal union before God with the purpose of following Christ and His Gospel and raising up a faithful, holy family through their holy union. It is referred to extensively in both the Old and New Testaments. Christ declared the essential indissolvibility of marriage in the Gospel. 


Orthodox Marriage in Uganda (from here)
  
Holy Matrimony

Married life, no less than monastic life, is a special vocation, requiring a particular gift or charisma from the Holy Spirit, a gift bestowed in the sacrament of Holy Matrimony. The same Trinitarian mystery of unity in diversity applies to the doctrine of marriage as it does to the Church. The family created by this sacrament is a small church.

The Orthodox Church teaches that man is made in the image of the Trinity, and he is not intended by God to live alone, but in a family, except in special cases. And just as God blessed the first family, commanding Adam and Eve to be fruitful and multiply, so the Church now gives its blessing to the union of man and woman. The mystery of marriage, in the Church, gives a man and a woman the possibility to become one spirit and one flesh in a way which no human love can provide by itself. The Holy Spirit is given so that what has begun on earth is fulfilled and continues most perfectly in the Kingdom of God.


*** 
Orthodox Marriage in Burundi (from here)  

All Saints Orthodox Church
Excerpt from "The Orthodox Faith" by Protopresbyter Thomas Hopko:

In the sacrament of marriage, a man and a woman are given the possibility to become one spirit and one flesh in a way which no human love can provide by itself. In Christian marriage the Holy Spirit is given so that what is begun on earth does not “part in death” but is fulfilled and continues most perfectly in the Kingdom of God.
For centuries there was no particular ritual for marriage in the Church. The two Christians expressed their mutual love in the Church and received the blessing of God upon their union which was sealed in the holy eucharist of Christ. Through the Church’s formal recognition of the couple’s unity, and its incorporation into the Body of Christ, the marriage became Christian; that is, it became the created image of the divine love of God which is eternal, unique, indivisible and unending.
When a special ritual was developed in the Church for the sacrament of marriage, it was patterned after the sacrament of baptism-chrismation. The couple is addressed in a way similar to that of the individual in baptism. They confess their faith and their love of God. They are led into the Church in procession.
They are prayed over and blessed. They listen to God’s Word. They are crowned with the crowns of God’s glory to be his children and witnesses (martyrs) in this world, and heirs of the everlasting life of his Kingdom. They fulfill their marriage, as all sacraments are fulfilled, by their reception together of holy communion in the Church.
There is no “legalism” in the Orthodox sacrament of marriage. It is not a juridical contract. It contains no vows or oaths. It is, in essence, the “baptizing and confirming” of human love in God by Christ in the Holy Spirit. It is the deification of human love in the divine perfection and unity of the eternal Kingdom of God as revealed and given to man in the Church.

Orthodox Marriage in Guatemala (from here)

Marriage As a Path to Holiness: Lives of Married Saints, 20th Anniversary Edition: Revised and Expanded Paperback – 2013

by David Ford & Mary Ford 
This new expanded and revised 20th anniversary edition includes the lives of over 180 married saints. Also of interest is the extensive Introduction, in which the authors present a summary of the consensus understanding of marriage in the Orthodox Tradition, using many quotations from various saints. This 20th anniversary edition is further enhanced by twenty-four illustrations, sixteen of which were expressly commissioned for this book and which include saints not commonly depicted.
"Drawing on that rich but often neglected source, the Lives of the Saints, this book provides us with a representative selection of models, of icons in words, to encourage us on our own journey to the kingdom, whether we are married or not... What is striking first of all about the examples chosen is their diversity. They are spread in time across nearly four thousand years, from the Old Testament era up to our own day. In space they extend no less widely: from Persia in the east to Alaska in the west, from Egypt in the south to England in the north.... In each case the story has been told in a simple but vivid style, with frequent quotations from the original sources and from the liturgical texts.... And, whether we are married, monastics or single, as we look at the living icons of the Holy Trinity on the pages that follow, may we all of us be brought to a deeper appreciation of this 'great mystery' (Ephesians 5:32)."

Married Saints of the Church

Married saints in the Orthodox Church are too many, since the foundation of Christianity. Few of them are:

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Côte-d'Ivoire: le colonialisme, la liberté, l'histoire et l'Eglise orthodoxe // Ivory Coast: colonialism, freedom, history and the Orthodox Church


Abidjan
 
Map from here
Ivory Coast (i/ˌvəri ˈkst/) or Côte d'Ivoire (/ˌkt dˈvwɑːr/;[6] KOHT dee-VWAHR; French: [kot divwaʁ] ( listen)), officially the Republic of Côte d'Ivoire[7][8] (French: République de Côte d'Ivoire), is a country located in West Africa. Ivory Coast's political capital is Yamoussoukro, and its economic capital and largest city is the port city of Abidjan. Its bordering countries are Guinea and Liberia in the west, Burkina Faso and Mali in the north, and Ghana in the east. The Gulf of Guinea (Atlantic Ocean) is located south of Ivory Coast.
Prior to its colonization by Europeans, Ivory Coast was home to several states, including Gyaaman, the Kong Empire, and Baoulé. Two Anyi kingdoms, Indénié and Sanwi, attempted to retain their separate identity through the French colonial period and after independence.[9] Ivory Coast became a protectorate of France in 1843–1844 and was later formed into a French colony in 1893 amid the European scramble for Africa. Ivory Coast achieved independence in 1960, led by Félix Houphouët-Boigny, who ruled the country until 1993. The country maintained close political and economic association with its West African neighbors while at the same time maintaining close ties to the West, especially France. Since the end of Houphouët-Boigny's rule in 1993, Ivory Coast has experienced one coup d'état, in 1999, and two religion-grounded civil wars. The first took place between 2002 and 2007[10] and the second during 2010-2011. In 2000, the country adopted a new Constitution.[11]
Ivory Coast is a republic with a strong executive power invested in its President. Through the production of coffee and cocoa, the country was an economic powerhouse in West Africa during the 1960s and 1970s. Ivory Coast went
Ivory Coast Flag Map, from here
through an economic crisis in the 1980s, contributing to a period of political and social turmoil. Changing into the 21st-century Ivorian economy is largely market-based and still relies heavily on agriculture, with smallholder cash-crop production being dominant.[1]

The official language is French, with local indigenous languages also widely used, including Baoulé, Dioula, Dan, Anyin, and Cebaara Senufo. In total there are around 78 languages spoken in Ivory Coast. Popular religions include Islam, Christianity (primarily Roman Catholicism), and various indigenous religions.
More here!

Photo from here

15 ANS DE L'INSTALLATION DE L'ORTHODOXIE EN COTE D'IVOIRE (Eglise Orthodoxe de Côte d'ivoire)


 
Africa … Faith possible, many wonders . "We arrived," recounts Bishop Panteleimon of Ghana, "after 18 hours journey in the Ivory Coast and said : Now what? And, when disappointed and we decided to return to Ghana, the phone rings. It was a group of people who for six years was looking the roots of Christianity upon research discoveries to Orthodoxy… their intentions are pure… I decided to baptize them… We went to see the lagoon, where the next day would be a baptism. Full trash (up to 2,5 m from the coast). That will take the oil ? Where are It will be the mystery ? Would like months to clean it up… In the evening windstorm broke… the next morning there was not a debris… after… Blessed with captured heartbreaking pain. I had to go to hospital… I kept… were the first Orthodox Christians" (from African Initiated Churches in Search of Orthodoxy - Africa of my heart).The Holy Archdiocese of Accra is a diocese under the jurisdiction of the Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and All Africa. Its territory includ the parishes and missions located in the nations of Ghana, Ivory Coast, Mali & Burkina Faso (from The Orthodox Church in Ghana & Ivory Coast).


 

MÉMOIRE ÉTERNELLE
MÉMOIRE ÉTERNELLE, MÉMOIRE ÉTERNELLE (d'ici)

Après avoir accepter de quitter le Bénin avec quelques membres de son groupe de musique pour venir animer la liturgie d'action de grâce et de remerciement des 15 ans de l'Orthodoxie le dimanche 7 Mai 2017 avec notre communauté de Côte d'Ivoire. l’Éternel Dieu vient de rappeler auprès de lui son serviteur BEHANZIN Eric Juste Alphonse ce lundi 15 Mai 2017 à 6 heures 53 m . au CHU de Cocody. Que son âme repose en paix.

ETERNAL MEMORY
ETERNAL MEMORY, ETERNAL MEMORY (from here)

After agreeing to leave Benin with some members of his band to come to animate the liturgy of greasy action and thanks of the 15 years of Orthodoxy on Sunday, May 7, 2017 with our community of Côte d'Ivoire. The Eternal God has just reminded his servant BEHANZIN Eric Juste Alphonse this Monday, May 15, 2017 at 6 hours 53 m. At the Cocody Hospital. That his soul rests in peace.


Voir aussi / See also

Ivory Coast
Orthodox Ivory Coast
 
The Passion of Jesus Christ and the Passions of Africa...
The Kingdom of Heaven, where racial discrimination has no place 
How “White” is the Orthodox Church?
Orthodox Mission in Tropical Africa (& the Decolonization of Africa)